Szél Eugénia

 tréner, tanácsadó

Több mint tíz éve tréner és tanácsadó. Otthonosan mozog mind a közepes mind nagyvállalatok világában, kiemelt területe a munka és magánélet összehangolása, az atipikus foglalkoztatási formákra történő felkészítés valamint a kulturális- illetve generációs különbözőségekből adódó munkakapcsolatok fejlesztése. Sikeres a közösségfejlesztésben, civil és a vállalati szférában, az ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésében, mint kommunikáció, együttműködés és konfliktuskezelés. Gyakorlatias szemléletű, aki a legnehezebb helyzetekben is a dolog jó oldalát nézi, „ahogy Brian tanácsolta”. Személyes érdeklődése középpontjában az esélyegyenlőség fejlesztése és a munkamotiváció áll egyéni és szervezeti szinten, továbbá a fiatalok felkészítése a munka világára.