Üzemi tanács felállítása és képzése

A törvény kötelezi a munkáltatókat arra, hogy biztosítsa a dolgozók képviseletét a vállalkozáson belül. Ennek hiánya vagy rossz működése bírságot vonhat maga után. Mi teljes körűen megoldjuk ezt a problémát. Hogyan?

Az Üzemi Tanács (ÜT) nem szakszervezet, hanem a vezetőiket támogató szervezet, amelynek elsődleges célja az információk közvetítése a dolgozók és a vezetők között, továbbá a vállalatnál végbemenő változások támogatása. 

Miért fontos, hogy megalakuljon az üzemi tanács?

Mint szervezetfejlesztő és tanácsadó cég, szinte minden egyes munkánk során talákozunk a cégek azon problémáival, hogy:

 • nehézkes az információáramlás a vállalaton belül
 • nehezen történnek meg a változások, azok elfogadása
 • a vezetőség és a dolgozók között nehezen leküzdhető szakadék, távolság van, ami tovább nehezíti a fejlesztéseket

A jól működő üzemi tanács pontosan ezeket a problémákat oldja meg véleményezési és együttdöntési jogával, tevékenysége eredményeként a vállalat vezetése a munkavállalókat is érintő kérdéseket hatékonyabban képesek megoldani, nagyobb elfogadás mellett.

Akkor működik jól az üzemi tanács:

 • ha szorosan beépül a vállalati struktúrába.
 • ha a kölcsönös érdekek felszínre hozásával előkészíti és támogatja a vezetői döntéseket.
 • ha áramoltatja a releváns információkat a dolgozók és a vezetők között.
 • ha a vezetőség valóban támogatja, partnerként kezeli az üzemi tanácsot.

A szolgáltatásunk tartalma:

Az üzemi tanács, üzemi megbízott létrehozása hosszabb procedúra, törvény által szabályozott. Vannak benne jogi buktatók, komoly energiát igényel annak létrehozása, nem csak a jogi dolgokhoz, hanem a közösségfejlesztéshez is érteni kell.

Mi abban tudunk segíteni, hogy: 

 • közreműködésünkkel szakszerűen lebonyolíthatja a szervezete, cége üzemi tanácsának létrejöttét, megbízottainak megválasztását.
 • munkajogászunk elkészíti a dokumentumokat és a lebonyolítás egyéb iratait .
 • megszervezzük és lebonyolítjuk az üzemi tanács választását.

Akkor eredményes a szolgáltatás, ha

 • A Munka Törvénykönyvének megfelelően létrejött az üzemi tanács.
 • Hozzájut a vállalkozás az üzemi tanács tevékenységéből adódó pozitív vállalati hatásokhoz.
 • Rendezetté válnak a munkaügyi kapcsolatok, így elkerülhetőek a komoly összegű munkaügyi bírságok.
 • Pályázatokon, tendereken nagyobb eséllyel indulhat a cég.
Amennyiben egy tréningünk vagy szolgáltatásunk elnyerte tetszését, kérjen tőlünk ajánlatot. 24 órán belül válaszolunk!