Belső trénerek képzése

A Belső trénerek képzése tréning elvégzése után a résztvevők képesek lesznek:

 • Megfelelő mérőeszközök alkalmazásával felmérni és elemezni a cégen belüli képzési szükségleteket.
 • A tréning műfaj speciális jellegzetességeinek figyelembevételével egy vagy több napos tréning kurzus megtervezésére.
 • A vizualitás szabályainak alkalmazásával a cégen belüli résztvevők számára tréning segédanyag összeállítására és elkészítésére.
 • A tréninghez szükséges vizuális ábrák, segédeszközök megtervezésére, elkészítésére, illetve használatára.
 • A kiscsoportos tanulási forma szabályainak és az elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátításával kiterjedt eszköztár alkalmazására.
 • Konfliktuskezelő eljárások használatával a résztvevők tanulásának eredményessége érdekében a csoportban felmerülő konfliktusok kezelésére.
 • A csoportdinamikai és a felnőttoktatási szabályok alkalmazásával interaktív, eredményes tréning megtartására.
 • A tréning-értékelő eszközök segítségével a képzési program eredményességének mérésére és további célok azonosítására.

A Belső trénerek képzése tréning tartalma

 • A tréning koncepciója, sajátosságai a többi oktatási formához képest.
 • A felnőttoktatás sajátosságai, a felnőtt tanulási stílusok különbözőségei.
 • Szükségletfelmérés és tréning tervezés (design).
 • Vizuális ábrák, eszközök a tréningen.
 • Csoportdinamika, folyamatanalízis (a csoportban történtek megértése).
 • A tréner kommunikációs eszközei (pl. a helyes kérdezés, asszertivitás).
 • A tréner prezentációs stílusa.
 • A konfliktusok típusai, konfliktuskezelési eljárások.
 • A játékok, gyakorlatok elmélete.
 • A tréningen használt játékok, gyakorlatok megtervezése, instruálása és a csoportban történő megbeszélése.
 • A páros vezetés elmélete és gyakorlata.
 • A tréning értékelése, utánkövetése.
Amennyiben egy tréningünk vagy szolgáltatásunk elnyerte tetszését, kérjen tőlünk ajánlatot. 24 órán belül válaszolunk!