Személyes kapcsolattartással értékesítők képzése

A Személyes kapcsolattartással értékesítők képzése tréning elvégzése után a résztvevők képesek lesznek:

 • A Személyészlelés Modell elsajátításával a tárgyalópartner által képviselt cég stratégiájának és elvárásainak feltérképezésére.
 • Az eredményes eladás eszköztárának ismeretével a sikeres eladáshoz szükséges adatbázis felállítására és karbantartására.
 • Eltérő kommunikációs módszerek elsajátításával a találkozó megszervezésére.
 • A megfelelő értékesítési technikák használatával a tárgyalás előkészítésére és hatékony levezetésére.
 • A prezentációs tudnivalók és technikák alkalmazásával az értékesítési prezentáció megtartására.
 • A megfelelő mondatok, adekvát kérdések és a hatékony eladó eszköztárának alkalmazásával nehéz helyzetek, elutasítások és csapdahelyzetek kezelésére.
 • Meggyőző és szimpatikus közlésekre az asszertív kommunikáció eszközeinek használatával.
 • A hatékony kérdezés és az aktív hallgatás eszközrendszerének használatával a további eladásokhoz szükséges információk megszerzésére.
 • A Négyosztatú Jegyzőkönyv módszerének használatával az eladás eredményes lezárására, az utánkövetés sikeres megvalósítására.

A Személyes kapcsolattartással értékesítők képzése tréning tartalma

 • Az Értékesítési Piramis Modell, az értékesítés folyamatának lépései.
 • Személyiségtípusok, felismerhetőségük és a megfelelő viselkedésminták.
 • Értő hallgatás szintjei és eszköztára.
 • A szuggesztív kommunikáció az értékesítésben.
 • Konzultatív értékesítés, az eladás pszichológiája.
 • A hatékony értékesítés gátló tényezőinek (a bizalom, az igény, a segítség és az elégedettség hiányának) a meghatározása és megtapasztalása.
 • Technikák az akadályok elkerülésére, illetve legyőzésére (hitelesség és empátia; kérdések, figyelem, az előny és haszon megfogalmazása; az ellenállás kezelése; ügyfélkapcsolati eszköztár).
 • Ezen technikák valós értékesítési helyzetekben való alkalmazása.
Amennyiben egy tréningünk vagy szolgáltatásunk elnyerte tetszését, kérjen tőlünk ajánlatot. 24 órán belül válaszolunk!