Stresszkezelés, kiégés kezelés

A Stresszkezelés, kiégés kezelés tréning elvégzése után a résztvevők képesek lesznek:

 • Az egyéni pszichológiai immunrendszer állapotának felmérésére és az akadályozó tényezők felismerésére.
 • A stresszorok azonosítására és megelőzésére, kezelésére.
 • Egyéni stresszkezelési eszköztár kialakítására, bővítésére.
 • A stresszt okozó körülmények pozitív átkeretezésére, a kontrollérzés fokozására, az önbizalom és önértékelés erősítésére.
 • A kiégés megelőzésére, felismerésére, a kiégés kezelésére.

A Stresszkezelés, kiégés kezelés tréning tartalma

 • Egyéni pszichológiai immunrendszer és stressz szint felmérése – előzetesen kérdőívvel.
 • A stressz és megküzdés alapfogalmai.
 • Stressz és stresszorok.
 • A stresszt kiváltó okok és az arra adott válaszok.
 • Konkrét helyzetek és azok megoldásai.
 • A megküzdés irányai és eszköztára; probléma és emóció fókuszok.
 • Önbizalom és bizalomfejlesztés.
 • Konfliktuskezelés, kontrollkör tágítás, átkeretezés.
 • Önreflexivitás, érzelmi intelligencia, frusztrációs tolerancia.
 • A kiégés tünetei, folyamata.
 • A kiégést okozó stresszorok felismerése, a saját kiégés kezelése.
 • A munkastílusból fakadó stresszorok.
 • Az időnyomásból, információhiányból, a többszintű feladatok együttes kezeléséből (multitasking) fakadó stresszorok és ezek kiégést okozó faktorai.
 • A munkatárs támogatás eszközei.
 • Érzelmi Intelligenciafejlesztés (EQ).
 • A résztvevők egyénileg azonosított fejlesztési területeire akcióterv kidolgozása, felelősségvállalás és tudatosítás fókusszal.

Az  egészséges munkahelyi környezet fejlesztéséhez további segítséget ajánlunk Önnek, amelyet megtekinthet az egészséges munkahely résznél.

Amennyiben egy tréningünk vagy szolgáltatásunk elnyerte tetszését, kérjen tőlünk ajánlatot. 24 órán belül válaszolunk!