Tárgyalástechnika és üzleti protokoll nemzetközi környezetben

A Tárgyalástechnika és üzleti protokoll tréning elvégzése után a résztvevők képesek lesznek:

 • A partnerország kulturális dimenzióinak megértésével kultúraspecifikus tárgyalás lebonyolítására.
 • Az üzleti tárgyalásra felkészülni, a partnert felkészíteni online és személyes találkozók esetén egyaránt.
 • A tárgyalási stratégia meghatározására a tárgyalópartner személyiségtípusa és a célok összehangolásával.
 • Szuggesztív kommunikációra  az üzleti cél maximlaizálása érdekében.
 • Pitch (rövid üzleti értékajánlat) elkészítésére és bemutatására.
 • A tárgyalás utánkövetésében további üzleti előnyöket elérni.

A Tárgyalástechnika és üzleti protokoll tréning tartalmi elemei

 • Interkulturális különbségek és azonosságok – Hofstede Modell.
 • A tárgyalás kereteinek előkészítése és biztosítása, a célok egyeztetése és a szerepek tisztázása.
 • A tárgyaláson érintendő témakörök összeállítása, napirend készítése, a tárgyalási folyamat szerkezetének felépítése és a folyamat kontrollálása.
 • A hatékony tárgyalási pozíció megteremtése, az asszertív és szuggesztív kommunikáció eszközeinek használata.
 • Eredményes tárgyalás a különböző személyiségtípusokkal, „win-win” stratégia.
 • A pitch fogalma, technikája és a pitch bemutatása szóban és írásban.
 • A felmerülő konfliktusok kezelése, a meggyőző kommunikáció technikáinak használata.
 • A megegyezés elősegítése, az összegzés célravezető készségeinek elsajátítása.
 • Az eredmények összefoglalása, lényegkiemelő kommunikáció használatával.
 • Az interkulturális különbségek megértésével a különböző kultúrájú tárgyalópartnerekkel hosszú távú, kölcsönös előnyökön alapuló megállapodások megkötésére.
 • Illem, etikett és protokoll szabályok a viselkedéskultúra.
 • Az üzleti élet viselkedéskultúrájának alapjai.
 • Kommunikációs eszközök és a hozzájuk kapcsolódó viselkedési szabályok.
 • Üzleti találkozók protokollja.
 • Üzleti kezdeményezés és kapcsolatépítés.
Amennyiben egy tréningünk vagy szolgáltatásunk elnyerte tetszését, kérjen tőlünk ajánlatot. 24 órán belül válaszolunk!