Felnőttképzési programok és szolgáltatások pályázatokból

A Victum felnőttképzési programjai

Folyamatosan bővülő felnőttképzési programjaink minden esetben illeszkednek az adott munkakörhöz, céghez és az érintett iparághoz.

Kérjen tőlünk tájékoztatást!

Vezetői készségek fejlesztése

A képzés célja a részvevők vezetői készségeinek fejlesztése a helyzetfüggő vezetés módszerének alkalmazásával. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők elsajátítják a helyzetfüggő vezetés elméletét és gyakorlatát, vezetői önismeretre tesznek szert, átgondoltan tudnak beosztottjaikkal tervezni, elsajátítják a különböző vezetői eszközök használatának módszereit, erősítik vezetői kommunikációjukat, valamint képessé válnak a beosztottjaik közötti konfliktusok azonosítására és kezelésére.

Kommunikációs készségek fejlesztése

A képzés célja megismertetni és a résztvevőkkel a különböző kommunikációs stílusokat, eszközöket, technikákat, az asszertív kommunikáció eszközeit és a szuggesztivitást, amelyeket a képzés sikeres elvégzésével készség szinten tudnak alkalmazni a munkájuk során írásban és szóban egyaránt a belső és külső célcsoportokkal való kommunikációban.

 Projektgondolkodás, projektmenedzsment

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a projektmenedzsment módszereit és eszközeit és képessé váljanak saját projektjeik önálló vezetésére, mely magában foglalja a projekt tervezését, megvalósításának lépéseit és utánkövetését, a projekthez kapcsolódó időgazdálkodást és a megbeszélések levezetését, a projekt csapat koordinálását. Továbbá cél az agilis projektmenedzsment módszerének elsajátítása és eszközeinek készségszintű ismerete.

 Ügyfélkezelés, értékesítés, tárgyalás

A képzés célja a résztvevők ügyfelekkel, partnerekkel, való kommunikációs készségeinek fejlesztése. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők ügyfélkapcsolati modellek, vevő típusok szerinti értékesítés és tárgyalástechnikai ismereteket, és készégeket szereznek.

Szervezeti hatékonyság fejlesztése

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a hatékony szervezeti működés módszereit és eszközeit és képessé váljanak saját cégük, intézményük, szervezetük hatékony működtetésére, mely magában foglalja a stratégiai tervezést, a szervezeti organogram tervezését, a munkafolyamatok tervezését, fejlesztését, a menedzsment rendszerek (HR, PR, marketing, pénzügy) kiépítését, fejlesztését, üzemeltetését, és mindezen tevékenységekbe a munkavállalók bevonására.

Személyes hatékonyság fejlesztése

A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek növelni az egyéni és csoportos teljesítményt az időmenedzsment és prioritások kezelésének javításával, a stressz csökkentésével, az önbizalom és motiváció fokozásával, a konfliktusforrások felismerésével és kezelésével annak érdekében, hogy a személyes munkavégzés hatékonyságának növekedésével a szervezet teljesítőképessége is fejlődjön. 

Digitális alapok

A képzés célja, hogy a résztvevők gyakorlati munkájukban alkalmazható ismeretekkel rendelkezzenek a számítástechnika területéről, ezáltal munkavégzésük tudatosabbá és magasabb minőségűvé váljon. Cél, hogy az alapoktól kiindulva a leggyakrabban használt digitális programokat ismertessük meg a felnőtt tanulókkal és lehetőséget nyújtsunk azok készség szintű elsajátítására. A képzés elvégzésével a résztvevő képes lesz alap adminisztratív feladatok ellátására (többféle lehetőséggel) az adminisztratív munkát kiegészítő szolgáltatások kezelésére (pl. weboldal, alap grafikai megoldások) és együttműködést igénylő feladatok előkészítésére (pl. megbeszélések kezelése).

Munkavédelem és elsősegély

A képzés célja, hogy a munkájukban alkalmazható ismeretekkel rendelkezzenek a munkavédelem, illetve elsősegély területéről, ezáltal munkavégzésük tudatosabbá biztonságosabbá, és magasabbminőségűvé váljon. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők egyfelől tisztában lesznek a jogszabályok által előírt munkavédelmi feladatokkal, a munkahelyeken
betartandó munkavédelmi szabályokkal, a balesetekkel kapcsolatos teendőkkel, másfelől megismerkednek az elsősegélynyújtás, valamint a vészhelyzeti kommunikáció alapjaival, amelyek segítségével sikeresen ismerik fel a vészhelyzeteket, képessé válnak ezek megelőzésére és a hatékony beavatkozásra.

Esélyegyenlőségi képzések

Ezen a tréningen a résztvevők megismerik az esélyegyenlőségi törvény kötelező előírásait, a védett célcsoportokat,a sztereotípia, az előítélet és a diszkrimináció munkahelyi eseteit, és az esélyegyenlőségi terv elkészítését.

Esélyegyenlőségi referens felkészítése

Ezen a tréningen a kinevezett esélyegyenlőségi referens és munkáját segítő kollégák számára részletesen, lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan kell esélyegyenlőségi tervet készíteni, erről a cégen belül kommunikálni, a meglévő esélyegyenlőségi tervet felülvizsgálni, értékelni.

Munkahelyi esélyegyenlőségi terv készítése és felülvizsgálata

Tréningjeinkhez kapcsolódóan vagy önállóan is elkészítjük a cégre, intézményre szabott esélyegyenlőségi tervet olyan intézkedésekkel, amelyek a törvényi kötelezettségen túl munkavállalók motiválásában is segítséget jelent a cégnek, intézménynek.

Érzékenyítő nap a csapatnak

Csapatépítés vagy céges rendezvény keretében 2-6 órás intervallumban az esélyegyenlőség legfontosabb üzeneteit a teljes munkavállalói csapatnak át tudjuk adni játékos, érzékenyítő formában.

Környezeti tudatosság képzés

Ezen a tréningen a résztvevők megismerkednek a környezettudatosság alapjaival, a munkahelyen alkalmazható környezetvédelmi eszközökkel és jó gyakorlatokkal.

Környezetvédelmi nap a csapatnak

Csapatépítés vagy céges rendezvény keretében 2-6 órás intervallumban a környezettudatosság legfontosabb üzeneteit a teljes munkavállalói csapatnak át tudjuk adni játékos, érzékenyítő formában.

Küldetésünk

Cégünk Magyarországon és Európában gyakorlatorientált, azonnal alkalmazható eszközöket tanító tréningeket, valamint piaci részesedést és teljesítménynövelő szervezetfejlesztést kínál partnereinknek.

Azt valljuk, hogy a szervezeti működésben felmerülő fennakadások, változási szükségletek, problémák lehetőséget adnak arra, hogy megerősítsük a cégben a kompetens, elkötelezett emberek összhangja által teremtett eredményes működést, ami igazi győzelem önmagunk felett.

A Victum küldetése