Magyar Multi Program

Vezetői tanácsadás – Stratégiai tervezés

A cég rövid és hosszú távú stratégiájának kialakítása, a jövőkép, az erőforráselemzés, az alapértékek mentén, lépésekre, felelősökre, határidőkre, döntési pontokra bontva a vezetőkkel és a munkatársakkal közösen.

Vezetői tanácsadás – Struktúra, munkakörök és munkafolyamatok

A cég szervezeti ábrájának (organogram) változtatása, fejlesztése, tisztázása, az egyes munkakörök kialakítása, fejlesztése, a munkakörökhöz tartozó munkaköri leírások és profilok megfogalmazása, a munkafolyamatok tisztázása, fejlesztése és leírása a vezetőkkel és a munkatársakkal közösen.

Menedzsment tanácsadás – Humán Erőforrás Gazdálkodás

A tiszta munkakörök és munkafolyamatok mentén az új belépők toborzása, kiválasztása, az új belépők integrálása, a telejs csapatra vonatkozó motivációs és teljesítményértékelési rendszer kialakítása, képzési terv készítése, esélyegyenlőségi elemek kialakítása a vezetőkkel és a munkatársakkal közösen.

 Menedzsment tanácsadás – Belső és külső kommunikáció (PR)

A stratégiai terv és a munkakörök/munkafolyamatok mentén a belső információáramlás érdekében a kommunikációs csatornák kialakítása, az értekezletek rendszerének és módszerének kialakítása, a külső célcsoportokkal való kommunikáció kialakítása és fejlesztése, a honlap, a közösségi média eszközök fejlesztése.

Menedzsment tanácsadás – Marketing és értékesítés

A stratégiai terv alapján az offline és online marketing stratégia kialakítása, az egyes marketing eszközök és csatornák fejlesztése, az értékesítés rendszerének és eszközeinek kialakítása, CRM rendszer felállítása és fejlesztése. 

Menedzsment tanácsadás – Folyamatoptimalizálás

A meglévő és tisztázott folyamatokra cégre szabott, egyedi ügyviteli rendszer és eszközök kialakítása a hatékony munkavégzés érdekében.

Esélyegyenlőségi képzések

Ezen a tréningen a résztvevők megismerik az esélyegyenlőségi törvény kötelező előírásait, a védett célcsoportokat,a sztereotípia, az előítélet és a diszkrimináció munkahelyi eseteit, és az esélyegyenlőségi terv elkészítését.

Esélyegyenlőségi referens felkészítése

Ezen a tréningen a kinevezett esélyegyenlőségi referens és munkáját segítő kollégák számára részletesen, lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan kell esélyegyenlőségi tervet készíteni, erről a cégen belül kommunikálni, a meglévő esélyegyenlőségi tervet felülvizsgálni, értékelni.

Munkahelyi esélyegyenlőségi terv készítése és felülvizsgálata

Tréningjeinkhez kapcsolódóan vagy önállóan is elkészítjük a cégre, intézményre szabott esélyegyenlőségi tervet olyan intézkedésekkel, amelyek a törvényi kötelezettségen túl munkavállalók motiválásában is segítséget jelent a cégnek, intézménynek.

Érzékenyítő nap a csapatnak

Csapatépítés vagy céges rendezvény keretében 2-6 órás intervallumban az esélyegyenlőség legfontosabb üzeneteit a teljes munkavállalói csapatnak át tudjuk adni játékos, érzékenyítő formában.

Környezeti tudatosság képzés

Ezen a tréningen a résztvevők megismerkednek a környezettudatosság alapjaival, a munkahelyen alkalmazható környezetvédelmi eszközökkel és jó gyakorlatokkal.

Környezetvédelmi nap a csapatnak

Csapatépítés vagy céges rendezvény keretében 2-6 órás intervallumban a környezettudatosság legfontosabb üzeneteit a teljes munkavállalói csapatnak át tudjuk adni játékos, érzékenyítő formában.

Küldetésünk

Cégünk Magyarországon és Európában gyakorlatorientált, azonnal alkalmazható eszközöket tanító tréningeket, valamint piaci részesedést és teljesítménynövelő szervezetfejlesztést kínál partnereinknek.

Azt valljuk, hogy a szervezeti működésben felmerülő fennakadások, változási szükségletek, problémák lehetőséget adnak arra, hogy megerősítsük a cégben a kompetens, elkötelezett emberek összhangja által teremtett eredményes működést, ami igazi győzelem önmagunk felett.

A Victum küldetése