Csapatépítő programok

Ha velünk dolgozik csapatépítésben, garantáljuk, hogy nem csak ismerkedés, jó hangulat lesz a program eredménye, hanem a csapat teljesítménye is nőni fog. Ezt hogy lehet megvalósítani?

Miért kell a csapatépítő?

Egy csapat életében számtalan olyan jelenség bukkan fel, aminek következtében csapatépítési igényük támad. Ezek közül jó néhány tipikus helyzet:

  • A csapatban egy ideig nagy a fluktuáció, és a régiek vs. újak jelenségen szeretnének véglegesen túllépni.
  • Két vállalati kultúra találkozásakor az értékek, munkamódszerek eltéréséből származhatnak olyan konfliktusok, amelyek személyek közöttinek tűnnek, de valójában értékkonfliktusokról beszélünk.
  • Két vagy több csapat olvad össze, és ezért szükség van a közöttük lévő kapcsolatok megerősítésére, értékazonosságra és munkastílus harmonizációra.
  • Régóta együtt dolgozó csapattagok elfásulnak, munkateljesítményük csökken, sok magától értetődő elem figyelhető meg a munka során, és ezek előbb-utóbb konfliktushoz vezetnek.
  • Sok személyek közötti konfliktus van egy csapatban, többen nem állnak szóba egymással, az emberek inkább ezzel vannak elfoglalva, semmint a munkával, jellemző a pletykaszintű kommunikáció, az információ nem áramlik szabadon a csapaton belül.
  • Vezetőváltás történik a csapatban; egy valakit kineveznek vezetőnek, aki korábban a többiekkel egy szinten dolgozott.
Victum Tréning és Tanácsadás

A csapatépítés megvalósítási formái

Outdoor

A kaland-és élménypedagógia alapvetése, hogy az emberek a fizikai aktivitáson, a közös feladatmegoldáson keresztül erősítik kapcsolataikat, a kommunikációs készenlétük és az együttműködés iránti igényük megnő, a bizalom szintje megemelkedik, a csapat kohéziója megnő. A program tartalmaz klasszikus csapatépítő elemeket (kötéltechnikás gyakorlatok, szabadban működő feladatok, kalandgyakorlatok), valamint az együttműködést és a kommunikációt segítő szabadtéri szerepjátékokat és szimulációs játékokat.

Indoor

Számos esetben a fent említett helyzetben nem az outdoor csapatépítés az adekvát, hiszen ha új értékek, munkastílus kialakításáról van például szó, akkor a szabadtári gyakorlatok nagyon áttételesen épülnek be a csapat működésébe. Ennek érdekében a Victum kifejlesztett egy beltéri csapatépítési programot, amelynek alapját a színháztechnika (pszichodráma) adja, és amelynek keretében csapatértékekről, konfliktusok elemzéséről és megoldásáról, csapatszerepek, és funkciók tisztázásáról stb. van szó, de ugyanakkor szórakoztatóan tanulós formában.

Indoor és Outdoor együtt

Gyakran előfordul, hogy egy szabadtéri gyakorlat közben a csapat ugyanazokat a hibákat ismétli meg a különböző játékok, feladatok során (pl. nem oszt meg információt, nem jelöl ki vezetőt), és az emberek egyre inkább frusztrálódnak ahelyett, hogy tanulnának, és jól éreznék magukat.

Másik esetben a csak beltéri gyakorlatok alatt az embereknek igényük támad a szabadban tevékenykedni, a beltéri feladatok alatt megfogalmazott alapértékeket a fizikai feladatok során kipróbálni stb. Ezért hasznosnak tartjuk a kétféle módszer ötvözését két napos tréning alkalmával.

A csapatépítés elsődleges célja

Élményfókuszú csapatépítés: 70% ismerkedést, bizalomépítést, pozitív élményeket segítő gyakorlatok- 30% konfliktusoldást, közös alapértékeket, feladatszinergiát támogató gyakorlatok.

Feladatfókuszú csapatépítés: 60% konfliktusoldást, közös alapértékeket, feladatszinergiát támogató gyakorlatok, 40% ismerkedést, bizalomépítést, pozitív élményeket segítő gyakorlatok

Milyen gyakorlatokat, játékokat ötvözünk a tematikában?
Ismerkedést, bizalomépítést segítő gyakorlatok
A csapatépítő program elején és menet közben is olyan kisebb játékok, feladatok, amelyek a nagycsoporton belül segítik az ismerkedést, új információk megszerzését a másikról, valamint erősíti a csoporttagok közötti kohéziót.
Pozitív élményeket segítő gyakorlatok
A tréningen az egyes blokkok között olyan gyakorlatokat, játékokat ajánlunk, amely jó hangulatú, feszültségoldó, jégtörő hatásuk miatt alkalmasak a pozitív benyomások és a jó hangulat megteremtésére.
Konfliktusoldást támogató gyakorlatok
A csapatépítő programban lehetőség adódik a konfliktustípusok megismerésére, az átszervezések, változások során megélt konfliktusok azonosítására és megbeszélésére.
Közös alapértékeket támogató gyakorlatok
A csapatépítő tréningen arra is lehetőség van, hogy a résztvevők megbeszéljék, megosszák azokat a legfontosabb alapértékeket, amelyek mozgatják őket, és amelyeket a szervezetben is fontosnak tartanak. A tréningen érinteni tudják a Gazdasági Igazgatóság küldetését, ennek megbeszélését.
Feladatszinergiát támogató gyakorlatok
A csapatépítő programon lehetőséget tudunk biztosítani a legfontosabb feladatok sorosan és párhuzamosan kapcsolt rendszerének megbeszélésére, szinergiapontok felfedezésére.

A szolgáltatás tudomány! Tegyen minket próbára! 24 órán belül válaszolunk!