A fejlett cégek legnagyobb problémája, hogy zökkenőmentesen termelni tudjon. Ha a dolgozók elhagyják a céget, vagy az új belépőket nem sikerül gyorsan beépíteni a csapatba, a termelés csökken. Mi erre kínálunk teljes körű megoldást.

Belső kommunikáció a cég FB oldalán

A projekt megkezdése előtt egy pozitív hangvételű poszt a Facebook oldalon annak érdekében, hogy az érintett vezetők, valamint a dolgozók értesüljenek a projekt céljáról és menetrendjéről.

A projekt során folyamatosan posztolunk és motiváljuk a munkatársakat a részvételben, a tanult eszközök alkalmazásában.

Kompetencia mátrix elkészítése

Alapkoncepció elkészítése

A vezetőfejlesztés alapja, hogy tisztában legyünk a vezetőktől különböző szinteken elvárt kompetenciákkal a célokban megjelölt területeken a következő szinteken:

  • hozzáállás, attitűd
  • készségek, képességek, motiváció
  • tudás, ismeretek, végzettség

Alapkoncepció fókuszcsoportokkal

A kompetencia mátrixot két alkalommal, reprezentatív csoportmunkával tovább fejlesztjük azért, hogy 1) új szempontok kerüljenek be a táblázatba, 2) hogy későbbi bevezetését, alkalmazását és mérését elfogadottá tegyük a vezetők körében.

Vezetők besorolása – 360 fokos felmérés

Miután a kompetencia mátrix elkészült, online felületen megkérjük a résztvevőket, hogy vezetőket, hogy sorolják be magukat a definíciók és a szintek alapján az adott kompetencia szintre.

Ezt úgy végezzük el, hogy a) mindenki önmagát sorolja be, illetve b) a felettese is besorolja, c) vezetőként a beosztottjai közül 50%, így mérhetővé válnak a kompetenciák, és láthatóvá válnak az eltérések/azonosságok, amely az alapot adja a képzésekhez, további fejlesztésekhez, értékelő beszélgetésekhez.

Értékelő riport

A kitöltés után egyes vezetőkre bontott értékelő jelentés készül.

Felmérési szakasz

Egyéni interjúk

Az egyes vezetőkkel 30 perces személyes felmérés (offline vagy online) az értékelés alapján.

Összegző jelentés

Az eddigi információk, beszélgetés és online kérdőív anyagok alapján a fejlesztési tervvel kiegészített személyenkénti értékelés.

Vezetői kick off

A projekt folyamatáról és eredményeiről egy tájékoztató prezentáció elkészítése, bemutatása, illetve a vezetői koncepció, alapértékek és alapelvek fejlesztési irányok, javaslatok egyeztetése a felsővezetőkkel.

Képzési szakasz

Tréningek

A műszakvezetők számára munkakörspecifikus és személyekre bontott tréningeket tartunk haladó és kezdő felosztásban. A tréningek pontos tematikáját a felmérés után véglegesítjük. Csoportonként ideális 3 tréningnappal számolni.

Utánkövetés

A tréning elvégzése után egyéni edzésterv vállalásait 0,1,2 skálán Indulási Helyzetkép formájában rögzítjük, így kapunk egy induló százalékot, melyet a nyomonkövetés közben online vagy személyes konzultációk keretében fejlesztünk a résztvevőkkel. A mérési módszer könnyen átlátható, százalékban méri a haladást, a vállalások teljesítését a fokozatosság betartásával. A képzésben résztvevőket 2-3 alkalommal személyesen is követjük, mentoráljuk.

Értékelés

A program végén visszamérjük, hogy az Induló Helyzetképhez képest hol tartanak a résztvevők (Érkezési Helyzetkép), és milyen további fejlesztésre van szükségük a kompetenciamátrixban meghatározott készségek, attitűdök és tudás teljes mértékű elsajátításához.

A programhoz könnyedén kapcsolható az új belépők integrálásának programja, amelyet az Onboarding, új belépők beilleszkedése képzésünknél részletesen megtekinthet.

A vezetők fejlesztéséhez további tréningtémák állnak az Ön rendelkezésére. Nézze meg Készségfejlesztő tréningjeinket is.

Amennyiben egy tréningünk vagy szolgáltatásunk elnyerte tetszését, kérjen tőlünk ajánlatot. 24 órán belül válaszolunk!